Yazılar

Klimalar

Prensip olarak klima sisteminde yer alan çeşitli parçaların görevleri, kapalı devre içinde dolaşan klima gazı soğutma etkisini yaratmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Ancak klima sistemlerinde 100% sızdırmazlık sağlanamadığı için zaman içinde klima gazının azalması soğutma etkisinin düşmesine neden olmakta buda normal kabul edilen bir durumdur.

Klima neden kok
u yapar?

Klima sisteminin özellikle 3-4 yaşından sonraki araçlarda ilk çalıştırma esnasında hoş olmayan kokuların oluşması da sıkça görülen bir durumdur.
Bu kokuların oluşum nedenleri evaporatörün serin havayı kabin içine göndermesi sırasında çok fazla ısı farkına maruz kalması ve bunun sonucunda borular üzerinde su damlacıklarının (klima kullanımda olduğu zaman araç altından bu suyun akışı görülebilir) zaman içinde bu bölgelerde kısmen birikmesi mantar küf gibi oluşumlara neden olmasıdır.

Klima sisteminin önemli parçalarından biriside dış ortamdan kabin içine giren havanın filtrelenmesidir. Polen filtresi veya duruma göre Karbon içerikli filtreler bu işi üstlenmektedirler. Bu filtreler genellikle ulaşılması daha zor bölgelerde yer alır. Bu nedenle yerinden sökülmesi ve yerine takılması bazı durumlarda uzmanlık gerektirir. Kabin içine giren kirli hava araç içinde emniyet kemeri,koltuk,kapı döşemeleri,paspas ve giysilerimizde lekelenmelere neden olmakta tabi olarak iç mekanda solunum yollarımızda bu kirlilikten etkilenirler.
Solunum yollarında iyi filtrelenmemiş hava ve bakteriyel oluşumun olumsuz etkileri de bilinen bir gerçek. Özellikle çocuklar, yaşlı ve astım hastalığı bulunan kişilerin bu koşullarda soğutulan araçlarda seyahat etmesi tavsiye edilmemektedir.

Sıcaklığın Tanımı

Öncelikle, soğuk gibi bir şey olmadığını söylememiz gerekiyor. Bir şeyi soğuk olarak tarif ettiğimiz zaman birçoğumuz ne demek istediğimizi anlar. Ama aslında soğuk sadece bir şeyden daha az ısı içeren başka bir şey anlamına gelir. Doğru tanımlamak için ısının miktarını belirtmeliyiz.

Bir malzemeden ısı alarak soğutma işlemi gerçekleştirilir. Sıcak bir içeceğimizi buzdolabına koyarsak bir sür sonra bu içeceğimiz örneğin 5°C olacaktır. Mevcut ısı içeceğimizden alınır ve daha düşük bir sıcaklıkta bir içeceğimiz olur. Tüm ısının alınmasının elbette bir limiti var buda sıfır noktasıdır.

Maddenin Halleri

Maddenin bildiğiniz gibi 3 hali vardır; katı, sıvı ve gaz. Bizim için önemli nokta bir maddeyi katı halden sıvıya ve sonra gaz fazına geçirmek. Bunu sağlayabilmemiz için o maddeye ısı vermek gerekliliğidir. Aynı mantıkla, maddeyi gaz fazından sıvıya ve sonra katı faza getirmek için de o maddeden ısı alınması gerekir.

SOĞUTMA

Otomobil klima sistemleri genellikle 4 ana parçadan oluşur:

1-Kompresör

2-Evaporatör

3-Sınırlayıcı

4-Kondanser

Kompresör:

Kompresörün 2 görevi vardır, gazı sıkıştırmak ve soğutucu akışkanı klima sistemi içinde dolaşmasını sağlamak. Gazı sıkıştırmamızın esas sebebi gazın tekrar sıvı fazına geçişini sağlayabilmektir. Resimde görevini yapan bir kompresör görülmektedir. Kompresör içersinde genellikle birden fazla piston bulunmaktadır ve bunlar aşağı yukarı hareket ederler. Pistonun aşağı yöne hareketinde akışkanı, gaz olarak silindir içine alınır yukarı yönlü harekette bu gaz sıkıştırılır. Bu arada tek yönlü çalışan supaplar gazın sıkıştırılması esnasında geri dönmesini engeller. Akışkan basıncının istenen düzeye gelmesi bu pistonların hareketleri ile gerçekleşir.

Kondanser:

Kondanser, sıkıştırılmış sıcak gazdan aldığı ısıyı dışarıya vererek gazın sıvı halde yoğuşmasına sebep olan soğutucudur. Sıvı haldeki soğutucu akışkan, daha sonra sınırlayıcı bölüme gelir. Bu sayede, akışkanın küçük bir delikten geçmesi sağlanır ve basıncın düşmesine neden olur. Bir akışkanın basıncı düştüğünde kaynama noktası da düşer ve buharlaşma daha kolay gerçekleşir.

Evaporatör:

Buharlaşmanın gerçekleştiği yerin adı da evaporatördür. Buradan akışkan döngünün tamamlanabilmesi için tekrar kompresöre gider. Soğutucu akışkan ısıyı emmek ve başka bir yere transfer etmek üzere tekrar kullanılır.
Klima sistemi diğer parçaları:

Klima sistemi temel olarak 4 elemandan oluşmasına rağmen, elbette araç üzerinde konforu artırıcı ve klima sistemini koruyucu birkaç parça daha bulunmaktadır. Kısaca diğer parçalardan da bahsedelim. Sistemin üzerinde birde filtre (Nem alıcı şişe) bulunmaktadır. Bu filtre sistemdeki istenmeyen parçacıkları ve oluşan nemi tutar. Sistemin temizliği çalışma performansı bakımından çok önemli. Bir ısı duyargası da sistemin çalışma aralığı ve konfor sıcaklığını sağlamaya yarar.